Privacybeleid

/Privacybeleid
Privacybeleid 2019-11-06T10:36:50+00:00

SecureDD neemt uw privacy serieus. Voor de doeleinden van de gegevensbeschermingswetten die momenteel in Nederland van toepassing zijn, zal marketinginformatie die tijdens uw bezoek aan de site en / of uw contact met ons is verzameld, door ons worden geregistreerd en beheerd. We zijn daarom de gegevensbeheerder voor dit type gegevens. De basis voor het verwerken van dit type gegevens is legitiem belang. Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van twee jaar na het laatste contact tussen ons. U behoudt het recht om af te zien van dit type communicatie als u ervoor kiest om dit te doen. Informatie die we van u verzamelen en die u via deze website aan ons verstrekt, stelt ons in staat om u informatie over producten en diensten te sturen. Door ons uw informatie, uw toestemming en het selecteren van de communicatiemethoden van uw voorkeur te geven, stemt u ermee in dat wij deze voor dit doel verwerken.

We zullen het niet doorgeven aan een derde partij.

U behoudt het recht om af te zien van dit type communicatie. Voor gegevens met betrekking tot de levering van digitale kluizen, documenten en / of beveiligde e-mailoplossingen zijn wij de gegevensverwerker. Informatie die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt verstrekt als gevolg van een overeenkomst om diensten te verlenen, wordt alleen verwerkt om te voldoen aan de vereisten van de overeenkomst. De wettelijke basis voor het verwerken van dit soort gegevens is contractuele verplichting. Uw gegevens worden bewaard op servers binnen de EU. Uw gegevens worden bewaard volgens het bewaarbeleid van uw organisatie en alleen verwijderd op basis van specifieke instructies van de gegevensbeheerder. Uw gegevens worden niet overgebracht naar een land buiten de EU zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van uw verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en dan alleen als er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen zoals vereist volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Door onze website te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die worden beschreven in dit beleid.

Informatie die we mogelijk van u verzamelen
We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons geeft. U kunt ons informatie over u geven door formulieren in te vullen op onze website (www.avgdirekt.nl) of een andere webtoepassing voor beveiligde levering van www.avgdirekt.nl aan uw bedrijf) (onze site of onze sites) of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, zich aanmeldt voor een reguliere nieuwsbrief, deelneemt aan onderzoeksactiviteiten, registreert voor de veilige e-mail of kluis-oplossingen, informatiediensten, webforum of consultancy, een product zoekt en wanneer u meld een probleem met onze site of onze oplossing, vraag ons om contact met u op te nemen of neem anderszins contact met ons op. De informatie die u ons verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten. Voor oplossingsregistratiedoeleinden kan dit het nationale verzekeringsnummer en / of het loonnummer bevatten.
 • Informatie die we over u verzamelen. Met betrekking tot elk bezoek aan onze website www.avgdirekt.nl of web-app, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:
  • technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP) -adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens , browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform;
  • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze site (inclusief de datum en tijd); pagina’s die u hebt bekeken of gezocht; reactietijden van pagina’s, downloadfouten, lengtes van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muisklikken), methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina, als u via een andere website bent gelinkt aan onze site, het adres van die website en, als u via een zoekmachine naar de site bent gelinkt, het adres van die zoekmachine en de zoekterm die u hebt gebruikt.
 • Bij het gebruik van SecureDD-oplossingen houden we niet routinematig toezicht op uw activiteit nadat u bent ingelogd om uw documenten te bekijken. Er worden echter activiteitsgegevens verzameld voor uw bedrijf Administrator Als uw bedrijf Google Analytics-stijlgegevens heeft aangevraagd, kan dit ook door ons worden geregistreerd voor analysedoeleinden voor uw bedrijfsbeheerder. Neem contact op met uw beheerder om vast te stellen of deze optie is geactiveerd.
 • Informatie die we van andere bronnen ontvangen. We kunnen informatie over u ontvangen als u een andere website gebruikt die wij exploiteren of andere diensten die wij leveren. We werken ook nauw samen met externe partijen (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers, hosting, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie) en ontvangen mogelijk informatie over u van hen.

 Gebruik van de informatie
We gebruiken de informatie die over u wordt bewaard op de volgende manieren:

 • Informatie die u ons geeft. We kunnen deze informatie gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons of tussen u en uw gegevensbeheerder, om u de informatie, producten en services te verstrekken die u van ons vraagt, om u op de hoogte te houden van wijzigingen in of aan maak suggesties en aanbevelingen die mogelijk interessant zijn voor ons assortiment van producten of diensten, of om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en voor uw computer.
 • Informatie die we over u verzamelen. We zullen deze informatie op een of meer van de volgende manieren gebruiken;
  • om onze website te beheren om diensten te verlenen op basis van een contract of overeenkomst;
  • om onze site te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
  • om verificatie mogelijk te maken dat u een mens bent en geen bot (reCAPTCHA) om u toe te staan ​​deel te nemen aan interactieve functies van onze services, wanneer u ervoor kiest om dit te doen;
  • om onderzoek uit te voeren waar toestemming is verleend of generiek onderzoek waarbij geen persoonlijke gegevens zijn betrokken;
  • om uw Data Controller, activiteitsinformatie, aan te bieden om hen in staat te stellen de service die wij bieden te beheren;
  • als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig en beveiligd te houden; om de effectiviteit van marketingactiviteiten die wij u en anderen bedienen te meten of te begrijpen, en om relevante marketingactiviteiten aan u te leveren;
  • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze site over goederen of diensten die u of hen interesseren.
 • Informatie die we van andere bronnen ontvangen. We kunnen deze informatie combineren met de informatie die u ons geeft en informatie die wij over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we ontvangen).

Bij het leveren van diensten onder contract of overeenkomst, kunnen wij uw gegevens alleen verwerken op een wijze die in overeenstemming is met het contract of de overeenkomst. Medewerkers van SecureDD zijn van tijd tot tijd verplicht om toegang te krijgen tot uw gegevens voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals om u te helpen met een ondersteuningsvraag of om een ​​probleem dat u heeft aangekaart te onderzoeken of op te lossen. Als u een werkgever of salarisadministratie bent, moeten uw klanten / werknemers hiervan op de hoogte worden gebracht.

Uw rechten uitoefenen
Waar SecureDD de gegevensbeheerder is. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken, informatie vragen over alle persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, of ons vragen deze informatie te corrigeren of te verwijderen door een e-mail te sturen naar support@avgdirekt.nl Wees alsjeblieft specifiek over uw wensen. Mogelijk ontvangt u een formulier om in te vullen en kan u worden gevraagd om identificatie. Voor elk verzoek tot toegang tot de toegang kan een vergoeding van £ 10 worden gevraagd om onze kosten te dekken door u de details te verstrekken van de informatie die wij over u bewaren. Vanaf 25 mei 2018 is dit gratis.

Als SecureDD de gegevensverwerker is
Als u een gebruiker bent van onze diensten, die we op contractbasis verstrekken, verzoeken we u om intrekking van de toestemming, verzoeken om correcte informatie over u te corrigeren, verzoeken om te worden verwijderd en verzoeken om informatie, dat deze worden verzonden naar de gegevensbescherming functionaris van uw bedrijf die passende actie zal ondernemen en geef ons dat verzoek door, indien echt nodig.

Andere sites
Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en we accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacy beleid aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacy beleid te bekijken.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website worden gebruikt om de ervaring van onze gebruikers efficiënter te maken. De huidige EU-cookiewet stelt dat we cookies op uw computer kunnen opslaan als deze essentieel zijn voor de werking van onze site, maar dat we voor alle anderen uw toestemming nodig hebben om dit te doen. SecureDD maakt gebruik van niet-essentiële cookies. Voor meer informatie over cookies, inclusief wat ze zijn, hoe ze werken en hoe ze te blokkeren of te verwijderen, ga je naar www.aboutcookies.org voor gedetailleerde informatie.

De volgende informatie beschrijft de cookies die SecureDD momenteel gebruikt op deze site en waarvoor wij ze gebruiken:
Sessie cookies We gebruiken een sessiecookie om te onthouden wat u hebt bekeken en de acties die u heeft ondernomen. Als deze zijn uitgeschakeld, zijn verschillende functies van de site niet beschikbaar en kunt u het doel van uw bezoek mogelijk niet bereiken. Meer informatie over sessiecookies en waar ze voor gebruikt worden op www.allaboutcookies.org

Persistente cookies (Google Analytics en reCAPTCHA)
We gebruiken Google Analytics, een populaire webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Het telt het aantal bezoekers en vertelt ons dingen over hun gedrag in het algemeen, zoals de gemiddelde verblijfsduur op de site of het gemiddelde aantal pagina’s dat een gebruiker bekijkt.

We gebruiken ook reCAPTCHA om te verifiëren dat je een mens bent, geen bot. Dit stuurt ook informatie naar Google om de functie in te schakelen. Uw gebruik hiervan is onderhevig aan het Privacy beleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk vereist is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google verbindt zich ertoe uw IP-adres niet te koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt meer informatie vinden over de positie van Google ten aanzien van privacy met betrekking tot de analyseservice op https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Als u Adobe Flash op uw computer hebt geïnstalleerd (de meeste computers wel) en u gebruikt Audio- of videospelers van de SecureDD, Google Analytics zal proberen extra gegevens op uw computer op te slaan. Deze gegevens staan ​​bekend als een lokaal gedeeld object- of Flash-cookie. Dit helpt ons om de populariteit van onze mediabestanden te analyseren. We kunnen het totale aantal keren tellen dat elk bestand wordt afgespeeld; hoeveel mensen video’s bekijken tot het einde en hoeveel mensen vóór het einde vertrekken. De website van Adobe biedt hulpmiddelen om Flash-cookies op uw computer te beheren.

https://help.adobe.com/nl_NL/FlashPlayer/LSM/WS6aa5ec234ff3f285139dc56112e3786b68c-7fff.html

Social Media Buttons
Op veel van de pagina’s van de site ziet u ‘sociale media buttons’. Hiermee kunnen gebruikers de webpagina’s delen of van bladwijzers voorzien. Er zijn knoppen voor: Twitter, Google +1, Facebook ‘Like’ en LinkedIn ‘Share’. Om deze buttons te implementeren en te verbinden met de relevante sociale netwerken en externe sites, zijn er scripts van domeinen buiten de SecureDD. Houd er rekening mee dat deze sites waarschijnlijk informatie verzamelen over wat u overal op internet doet, inclusief onze site, dus als u op een van deze knoppen klikt, registreren deze sites die actie en kunnen die informatie gebruiken.

In sommige gevallen registreren deze sites het feit dat u avgdirekt.nl bezoekt en de specifieke pagina’s die u gebruikt, zelfs als u niet op de knop klikt als u bent aangemeld bij hun services, zoals Google en Facebook. U moet het respectieve beleid van elk van deze sites controleren om te zien hoe ze uw informatie precies gebruiken en om te weten te komen hoe u deze informatie kunt weigeren of verwijderen.

Als u graag onze website nu gebruikt, weet u dus welke cookies we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken, klik dan op de knop ‘Cookies accepteren’ in de onderstaande werkbalk.

Als u wilt bepalen welke cookies worden gebruikt, heeft u de volgende opties tot uw beschikking:

 • Klik op de knop ‘Cookies weigeren’ in de onderstaande werkbalk, waardoor het bijhouden van Google Analytics wordt gestopt maar sessiecookies op deze site worden ingeschakeld.
 • Blader door de site met de anonieme gebruiksinstelling van uw browser, genaamd ‘Incognito’ in Chrome, ‘InPrivate’ voor Internet Explorer of ‘Privénavigatie’ in Firefox en Safari.
 • Gebruik deze site niet en verwijder alle SecureDD-cookies uit de door u gekozen internetbrowser. Om cookies die al op uw computer staan ​​te verwijderen, raadpleegt u aboutcookies.org voor gedetailleerde informatie over de door u gekozen browser. U moet in uw cookiemappen zoeken naar ‘SecureDD.nl’ om onze cookies te vinden als u een verwijdering wilt uitvoeren.

LET OP: als de cookies niet worden geaccepteerd, kunnen we niet meer leren over het gedrag van websitebezoekers waardoor we de ervaring met uw websitebezoek kunnen verbeteren. Het kan ook delen van de website onbruikbaar maken. Als u cookies niet toestaat bij het gebruik van onze oplossingen, kan uw beheerder mogelijk bepaalde aspecten van de oplossing niet beheren. Neem contact op met uw beheerder om cookies te bespreken.

Toegankelijkheidsbeleid
SecureDD zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat alle pagina’s op deze site voldoen aan de minimumnormen van niveau 1 van de Web Content Toegankelijkheidsrichtlijnen van W3C. We zullen doorgaan met verbeteringen aanbrengen en ervoor zorgen dat deze website voldoet aan deze richtlijnen. SecureDD is niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van websites van derden waarop deze site een link kan plaatsen. Met betrekking tot het online aanbieden van diensten hebben we een aantal functies geïmplementeerd om deze website gebruiksvriendelijk te maken, vooral voor gebruikers met een handicap. De volgende functies verbeteren de navigatie voor tekstbrowsers, gebruikers van schermlezers en gebruikers van toetsenbordnavigatie.

1. Style Sheets. Deze site maakt gebruik van Cascading Style Sheets (CSS) voor visuele lay-out. Als uw browser dit ondersteunt, kunnen stijlpagina’s worden uitgeschakeld of overbelast om de weergave van de website aan uw voorkeur aan te passen.

2. Tabvolgorde.
 We stellen het op prijs dat niet alle mensen die onze sites gebruiken een muis kunnen gebruiken; we zullen ervoor zorgen dat al onze websites op een logische manier kunnen worden doorbladerd met behulp van de Tab-knop. Door op de ‘Tab’-toets te drukken terwijl u op een webpagina bent, selecteert u de volgende link op de pagina. U kunt herhaaldelijk op ‘Tab’ drukken om naar de gekozen link te gaan. De geselecteerde link wordt aangegeven door de gestippelde rand rond de link. Zodra uw gekozen link is geselecteerd, kunt u deze activeren door op de ‘Enter’-toets op uw toetsenbord te drukken. U kunt achteruit bladeren door koppelingen door samen op ‘Shift’ + ‘Tab’ te drukken.

3. Lettertype grootte
. U kunt de lettergrootte van elke pagina naar uw voorkeur wijzigen via de browser.

 • Selecteer in Internet Explorer ‘Weergave’, vervolgens ‘Tekstgrootte’ en vervolgens de gewenste grootte.
 • Druk in Firefox op ‘CTRL +’ om de lettergrootte en ‘CTRL -‘ te verlagen. ‘CTRL 0’ reset de maten naar de standaardwaarde. Druk in Chrome op ‘CTRL +’ om de lettergrootte en ‘CTRL -‘ te verlagen. ‘CTRL 0’ reset de maten naar de standaardwaarde.
 • Selecteer in Safari ‘Weergave’, vervolgens ‘Tekstgrootte’ en vervolgens de gewenste grootte. Selecteer in Opera ‘Weergave’, vervolgens ‘Tekstgrootte’ en vervolgens de gewenste grootte.

4. Formulieren. Labels worden gebruikt om toegang te verlenen tot formuliervelden. Alle formulieren volgen een logische tabvolgorde.

5. Kleuren. 
De site is ontworpen om gemakkelijk leesbaar te zijn door zijn kleurencombinaties. Als u problemen ondervindt bij het lezen van delen van de site, probeert u de lettergrootte te vergroten of probeert u de visuele weergave van uw browser te wijzigen.

6. Links. 
We hebben er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat onze links zinvol zijn, en sommige links worden in meer detail uitgelegd door een titelkenmerk te gebruiken dat zichtbaar is wanneer je over de link zweeft.

7. Scripting. 
JavaScript kan op de site worden gebruikt om de bruikbaarheid te verbeteren. Alle pagina’s en processen zijn nog steeds toegankelijk en bruikbaar als JavaScript is uitgeschakeld of niet beschikbaar is. Flash kan op de site worden gebruikt om de ervaring van de gebruiker te verbeteren. Er wordt een inspanning gedaan om ervoor te zorgen dat als een gebruiker niet over de juiste plug-in voor Flash-elementen beschikt, dit niet afdoet aan het feit dat de gebruiker toegang heeft tot de kerninhoud van de website-standaarden.

8. Standaarden.
 Deze website is gebouwd volgens HTML5- en CSS 2.0-standaarden. Om de kwaliteit van de code te waarborgen en de normen te handhaven, zijn we vastbesloten om dit regelmatig te controleren.

9. Browsers.
 Deze website functioneert en ziet er zoals bedoeld uit in browsers die deze standaarden ondersteunen. De meest voorkomende hiervan zijn:

 • Internet Explorer (nieuwste versie),
 • Firefox, Chrome, Safari en Opera op Windows Safari, Chrome en Firefox op Mac OS X

Als u geen van deze browsers hebt geïnstalleerd of niet kunt upgraden, kunt u de website gemakkelijker te gebruiken door CSS helemaal uit te schakelen. Raadpleeg de helpdocumentatie van uw browser voor meer informatie.